ناشید

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


ضرايب منطقه اي و بالاسري فهرست بهاي سال 96
 

1 . ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری فهرست بهایی پایه – معاونت توسعه …
21 جولای … 1394. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﮐﻤﺎرك logistic.umsu.ac.ir/…/ضرایب_منطقه_ای_کارگاههای_تاسیساتی_و_ساختمانی.pdfﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﺮور … ﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﻲ. ﺷﻮد؛ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﻳﻦ. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . -1. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوژه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﻧﻬﺎ. (. ارﺟﺎع ﻛﺎر. ) ….. ردﻳﻒ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺑﺨﺶ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ: …
 

2 . بخشنامه: ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری – جامعه مهندسان مشاور ایران
‎بخشنامه ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی www.irsce.org/…/2210-بخشنامه__ضریب_های_منطقه_ای_کارهای_پیمانکاریکشور ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده (
23) قانون برنامه و بدوجه و نظام فنی و اجرایی کشور از نوع گروه اول ( لازم الاجرا) ابلاغ
شد. برای مشاهده متن این بخشنامه به همراه ضمائم به فایل های ضمیمه مراجعه فرمایید.
 

3 . ضرایب فهرست بها – omransoft
‎5 جولای … برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می‌گیرند (نظیر پروژه های خطی)، ضریب
منطقه‌ای، بر اساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق ….
باید توجه کرد که از ابتدای سال ۱۳۸۹ با ابلاغ فهرست بهای ۱۳۸۸ کلیه ضرایب
بالاسری، ارتفاع، منطقه و سایر ضرایب متعلقه به آن حذف شده و فقط ضریب …
 

4 . فهرست بهای 96
‎ Rating: 4.3 – 136 votes16 ا کتبر … در تاریخ 23 اسفند 95 طی بخشنامه 95/1095400 فهرست بها ابنیه 96 ابلاغ شده است www.ocpm.ir/tech/فهرست-بهای-96-دانلود-فهرست-اکسل-96/که لینک دانلود آن در اینجا جهت دانلود قرارگرفته است. فایل اکسل فهرست بهای 96. …
های بالاسری دفتر و کارگاه میباشد. – در برآوردهایی که برمبنایی فهرست 96 ارائه
میشود، ضریب منطقه ای نیز برخلاف فهرست 95 قابل اعمال میباشد.
 

5 . ابلاغ ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری (بخشنامه شماره 69416/94 …
‎28 ژانويه … به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه، و نظام https://shenasname.ir/tec/peymankari/3308-69416.htmlفنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم
وزیران)، «جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری» از نوع گروه اول (لازم الاجرا)
که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در یک پیوست ابلاغ می شود؛ …
 

6 . ضریب بالاسری فهرست بهای 96 :: آموزش متره وصورت وضعیت نویسی …
‎23 مه … ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی که به صورت مناقصه واگذار می شوند برابر 1.3 mettreh.ir/post/ضریب-بالاسری-فهرست-بهای-96وبرای کارهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار می شوند 1.2 می باشد.ضریب
بالاسری برای طرح های غیر عمرانی که به صورت مناقصه واگذار می شوند 1.41 وبرای
کار هایی که بصورت ترک نشریفات واگذار می شوند 1.3 می باشد.
 

7 . فهرست های بهای پایه 1396 – مترور
‎17 مارس … فهرست های بهای پایه سال 1396 امروز 26 اسفندماه 95 بر روی تارنمای نظام فنی و www.metror.ir/index.php/gap/articles/58-price/492-fehrest-96اجرایی کشور قرار گرفت و به سان دو سال پیشین می‌توان آن را دهش نوروزی این سازمان
به انجمن های عمران و آبhدانی کشوردانست. و ما نیز به سان سال پیش ، همه‌ی این فهرست‌های
بها را در یک بسته مالتی مدیا ونشانه گذاری شده به پیوست به کاربران …
 

8 . فایل اکسل ضرایب منطقه ای – دفتر فنی پروژه های عمرانی
 

9 . ‎4 مه … فایل اکسل ضرایب منطقه ای فهرست بها بر اساس بخشنامه شماره 94/69416 مورخه 1394/
96 · صورت وضعیت و متره برآورد صورت وضعیت · نرم افزار جامع تعدیل دانا نرم افزار 04/30 با قابلیت جستجو و پیدا کردن ضریب منطقه ای. جهت تهیه … فهرست بهای سال محاسبه تعدیل · نرم افزار صورت وضعیت و متره برآورد نرم افزار …
 

10 . فایل اکسل فهرست بهای ۹۶ – ساختمان آنلاین
‎شما می توانید فایل pdf فهرست بها، ۹۶ را در رشته های ابنیه، تاسیسات مکانیکی، https://sakhtemanonline.com/fehrestbahaye-96/تاسیسات برقی، چاه، خطوط انتقال آب، انتقال و توزیع آب روستایی، شبکه توزیع آب،
 NS