ناشید
                                      

                                                                    ADS


دانلود آهنگ عيد نوروز گذشته مه خاطرخوات بودم
 

1 . آهنگ “حالا بیقرارم تو اتکه” از “محمد روهنده” – چــوکــ بــنـدر
‎12 مارس 2012 … دانلود : محمد روهنده – حالا بیقرارم تو اتکه. « حالا بیقرارُم تو اِتکـِه » عـیدِ نـوروزِ shaqoo-music.blogsky.com/1390/12/22/post-56/گـذشـتهَ (عید نوروز سال قبل) مـهِ خـاطر خوات بودم (من خواطرخواهت شدم) تا چـشمُم کـَه به
چـشمـُت (تا که چشمم به چشمهایت افتاد) از راه بی راه بـودُم (از راه ، بی راه شدم). هر روز مَهُند
سر رات (هر روز می آمدم سر راهت) مه گل یاس امهسته (من گل یاس با خود داشتم)
 

2 . دانلود آهنگ بستکی بیقراروم تو اتکه از محمد روهنده – آی آر موزیک
‎23 ژانويه 2018 … متن آهنگ بستکی بیقراروم تو اتکه از محمد روهنده. عـیدِ نـوروزِ گـذشـتهَ (عید نوروز سال ir-music.ir/10825/دانلود-آهنگ-بستکی-بیقراروم-تو-اتکه-از-م/قبل) مـهِ خـاطر خوات بودم (من خواطرخواهت شدم) تا چـشمُم کـَه به چـشمـُت (تا که چشمم به
چشمهایت افتاد) از راه بی راه بـودُم (از راه ، بی راه شدم). هر روز مَهُند سر رات (هر روز می آمدم
سر راهت) مه گل یاس امهسته (من گل یاس با خود داشتم) حـــرف اُمـنَهَـه بـه …
 

3 . دانلود آهنگ حالا بی قرارم تو اتکه چشم انتظارم تو اتکه – روزی که با تو …
‎دانلود آهنگ حالا بی قرارم تو اتکه چشم انتظارم تو اتکه – روزی که با تو بودم روز خوش tehranmusicdl.net/5070/دانلود-آهنگ-حالا-بی-قرارم-تو-اتکه-چشم-ان/زندگی – از بچه های ایران. دانلود آهنگ حالا بی قرارم تو اتکه چشم انتظارم تو اتکه –
روزی که با تو. متن آهنگ بیقرار از بچه های ایران. حالا بیقرارم تو ای دل چشم انتظارم
تو ای دل نفرین به قلبت تو ای یار از راه بیراهم تو ای دل روزی که با تو بودم روز خوش

 

4 . دانلود آهنگ عيد نوروز گذشته مه خاطرخوات بودوم – آرمان دانلود
 

5 . ‎دانلود : محمد روهنده – حالا بیقرارم تو اتکه. « حالا بیقرارُم تو اِتکـِه » عـیدِ نـوروزِ
خـاطر خوات بودم (من خواطرخواهت شدم) تا چـشمُم کـَه به چـشمـُت (تا که چشمم به چشمهایت shaqoo-music.blogsky.com/1390/12/22/post-56/گـذشـتهَ (عید نوروز سال قبل) مـهِ افتاد) از راه بی راه بـودُم (از راه ، بی راه شدم). هر روز مَهُند سر رات (هر روز می آمدم سر راهت)
مه گل یاس …
 

6 . اهنگ عيد نوروز گذشته مه خاطرخواک ب – زرین پندار
 

7 . ‎دانلود : محمد روهنده – حالا بیقرارم تو اتکه. « حالا بیقرارُم تو اِتکـِه » عـیدِ نـوروزِ
خـاطر خوات بودم (من خواطرخواهت شدم) تا چـشمُم کـَه به چـشمـُت (تا که چشمم به چشمهایت
افتاد) از راه بی راه بـودُم (از راه ، بی راه شدم). هر روز مَهُند سر رات (هر روز می آمدم سر راهت)
مه گل یاس …
 

8 . دانلود آهنگ امید جهان به نام بی قرارم – نیک موزیک
‎12 نوامبر … متن آهنگ امید جهان بی قرارم. عید نوروز گذشته ما خاطر خواهت بودم. تا چشم افتاد تو nicmusic.net/1394/08/omid-jahan-bi-ghararam/چشمت از راه بی راه بودم. هرروز میشینم سر راهت یه گل یاس تو دستم. حرفامونو
میگفتیم با اون نگاهت مستم. حالا بی قرارم تو براچه. چشم انتظارم تو براچه. نفرین
به قلب قشنگت. از راه بیراهم تو براچه. ♫♫♫. روزی که این بیتو خوندی روز خوش …
 

9 . عید نوروز گذشته مه خاطرخوات بودم تا چش افتاد تو چشمت – کلوب
‎27 مه … عید نوروز گذشته مه خاطرخوات بودم تا چش افتاد تو چشمت از راه بی راه بودم هر روز می www.cloob.com/u/mavi.tak/104317622شینُم سر رات یه گل یاس تو دستم حرف اُمنهه بگفته با اون نگاهت مستُم “حالا بی قرارم
تو اِتکه چشم انتظارم تو اِتکه نفرین به قلبت بَشت یار از راه بی راهُم تو اِتکه” روزی
که بی تو هُمدی روز خوش زندگیم روزای رفته رفته همراه با افسردگی
 

10 . Persian Bandari Music Aram- Bigharar – YouTubeVideo for ‫دانلود آهنگ عيد نوروز گذشته مه خاطرخوات بودم‬‎► 3:26
6 Jun 2008 – 3 min – Uploaded by Steven Haghighi(چشمانتظارم تو کردی) نفرین به قلبت بَشت یار…………(نفرین به قلبت شود
 NS