ناشید
                                      

                                                                    ADS


اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني
 

1 . اورژانس‌های طبی پیشرفته پیش بیمارستانی – انتشارات سپیدبرگ
‎مترجم: دکتر شبنمذوالجلالی، دکتر آرش صمدی، دکتر کوروش عظیمی، دکتر مجید www.sepidbarg.ir/اورژانس-اورژانس‌های-طبی-پیشرفته-پیش-بیمارستانی-p-20.htmlقربانی، دکتر راضیه کوهی‌اصفهانی، دکتر رامین مظفری کرمانی، دکتر فرهاد رضوانی،
دکتر هدیه سلطانی، دکتر علی نیک فرجام، دکتر مهدی صرافی. تاریخ انتشار: 1391.
قطع کتاب: رحلی. تعداد صفحات: 1354. نوبت چاپ: سوم. شمارگان: 1000 …
 

2 . اورژانس‌های طبی پایه پیش بیمارستانی – انتشارات سپیدبرگ
‎مترجم: دکتر سعیده خرم‌نیا، دکتر فرهاد رضوانی، دکتر هدیه سلطانی، دکتر رضا www.sepidbarg.ir/اورژانس-اورژانس‌های-طبی-پایه-پیش-بیمارستانی-p-19.htmlشهرامی، دکتر علی شهرامی، دکتر هادی شیرزاد، دکتر صفیه عشوری‌مقدم، دکتر مهدی
نادری‌فر، دکتر علی نیک‌فرجام. تاریخ انتشار: 1391. قطع کتاب: رحلی. تعداد
صفحات: 968. نوبت چاپ: پنجم. شمارگان: 1000 …
 

3 . آدینه بوک: اورژانس های طبی پیش بیمارستانی (میانی) ~برایان بلدسو …
‎اورژانس های طبی پیش بیمارستانی (میانی) ~برایان بلدسو، رضا شهرامی (مترجم)، https://www.adinehbook.com/gp/product/964858737Xسعیده خرم نیا (مترجم)، علی شهرامی (مترجم)، فرهاد رضوانی (مترجم)، هدیه سلطانی (
مترجم)، مهدی ابوذری (مترجم)، احسان حامدی سرشت (مترجم)، مهدی نادری فرد (ویراستار) –
نشر سیمین دخت – بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال
کتاب.
 

4 . اورژانس‌های طبی پیش بیمارستانی (میانی) / 685081 – ویستا
‎کد کتاب : ۱۲۸۰۵۲۲ نویسنده : مهدی ابوذری,علی شهرامی,رضا شهرامی,سعیده خرم‌نیا,فرهاد vista.ir/article/685081/اورژانس‌های-طبی-پیش-بیمارستانی-(میانی)رضوانی,هدیه سلطانی,برایان بلدسو,احسان حامدی‌سرشت,مهدی نادری‌فرد محل نشر : تهران
تاریخ…
 

5 . کتاب : اورژانس‌های طبی پیش بیمارستانی (میانی) / 728558 – ویستا
‎”در این كتاب نقش و مسئولیت تكنیسین فوریت‌های پزشكی در سطح پایه معرفی vista.ir/book/728558/اورژانس‌های-طبی-پیش-بیمارستانی-(میانی)می‌شود؛ سپس آموزش مبانی علمی و عملی اورژانس‌های پزشكی و مهارت‌های مورد نیاز تشریح
می‌گردد. “راه هوایی”، “ارزیابی بیمار”، “اورژانس‌های طبی، رفتاری، زنان و زایمان”، “تروما”
، “شیرخواران و كودكان”، “عملیات اورژانس” و “روش‌های پیشرفته حفظ راه هوایی” از
موضوعات …[PDF]
 

6 . ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اورژاﻧﺲ ﻫﺎى ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ( آذر )
‎ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. اورژاﻧﺲ ﻫﺎى ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ. آزﻣﻮن دوره ﭼﻬﺎرم. (. آذر. 88. ) … در اورژاﻧﺲ ﻫﺎي
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد . 8 . ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف داروي ﻧﯿﺘﺮو … ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻮم و
دﯾﺮرس دﯾﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﻲ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻟﻒ. : ﺳﯿﺎﻧﻮز ب. : ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﯿﻠﻲ ﮐم ج. : ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺑﯿﻨﻲ. د. : اﻟﻒ
و ب. 22 . ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮوﻧﮑﻮدﯾﻼﺗﻮرﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻟﻒ. : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﻲ ب. : ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردي ج. :
اﻓﺰاﯾﺶ وﯾﺰ.
 

7 . اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته جلد اول و دوم | خرید کتاب …
‎خرید آنلاین کتاب های پزشکی، کتاب های مامایی، کتاب های پرستاری و سایر کتاب idenovin.com/…/اورژانس%20های%20طبی%20پیش%20بیمارستانی%20پیشرفته%…های پزشکی به آسان ترین نحو ممکن از خدمات فروشگاه کتاب ایده نوین است.
 

8 . کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته -2 جلدی | تألیف …
‎خرید اینترنتی کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته -2 جلدی | دانلود https://www.pezeshkibook.com/…/کتاب-اورژانس-های-طبی-پیش-بیمارستانی-پیشرفته-2-جلدیکتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته -2 جلدی | تألیف جوزف میسوویچ
| ترجمه شبنم ذوالجلالی | انتشارات سیمین دخت | فروشگاه پزشکی بوک.
اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي ميانيImage result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎Image result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎Image result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎Image result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎Image result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎Image result for ‫اورژانس هاي پيش بيمارستاني طبي مياني‬‎
 
 

10 . کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه | تألیف جوزف میسوویچ …
‎خرید اینترنتی کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه | تألیف جوزف https://www.pezeshkibook.com/…/کتاب-اورژانس-های-طبی-پیش-بیمارستانی-پایهمیسوویچ | دانلود کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه | تألیف جوزف
 NS